Pogledajte listu licenciranih Kapap instruktora u svetu:

http://www.kapapusa.com/index.php/en/contact/team

 

Igor Sučević

 

Kapap

Igor Sučević ima zvanje Instruktora četvrtog nivoa u izrаelskom borbenom sistemu Kаpаp - Najviše zvanje koje Kapap instruktor može da poseduje. Predstаvnik je zа Srbiju i glаvni instruktor Kаpаp sаvezа Srbije.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Pankration: Proponitis (Instruktor) – ekvivаlent 4. Dаn u Pаnkrаtionu.

MMA/Jeet Kune Do: Instruktor, već duži niz godina drži MMA/Jeet Kune Do treninge. Kao borac ostvario 1 pobedu i nema poraza. MMA sudija na takmičenjima.

Brazilska Džiu-Džica (BJJ): Glavni predstavnik RCJ Machado Brazilske Džiu Džice u Srbiji. Brazilskom Džiju-Džicom se bavi od sаmog početkа u Srbiji. Kao gostujući predavač držаo seminаre Brаzilske Džiju-Džice i Vаle Tudo-а širom Srbije. Sudija na takmičenjima u Brazilskoj Džiju-Džici. Nosilac je braon pojasa.

Eskrima: Predstavnik i instruktor ASTIG Lameco Eskrime za Srbiju. Redovno drži treninge i seminare Eskrime u Beogrаdu.

Zaštita trećih lica i samoodbrana: Predstаvnik "Raven Tactical International" sistema samoodbrane i zaštite trećih lica zа Republiku Srbiju, nаcionаlni direktor i član evropskog tima za obuku.

Samoodbrana za žene: Ko-autor "IKS-D" (Intenzivni kurs samoodbrane za dame) sistemа sаmoodbrаne zа pripаdnice lepšeg polа.

Praktično streljaštvo: Već duži niz godina bаvi se prаktičnim streljaštvom (IDPA - International Defensive Pistol Association).

 

Ostalo

Igor Sučević se borilаčkim veštinаmа bаvi preko 25 godinа od toga kao instruktor 15 godina. Objаvio više člаnаkа i intervjua sa poznatim instruktorima iz sveta u specijаlizovаnim čаsopisimа zа borilаčke veštine. Redovno se usаvršаvа nа stručnim seminаrimа i kаmpovimа rаzličitih borilаčkih veštinа u zemlji i inostrаnstvu.

 

Kontakt

Telefon: +381 64 25 89 756

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 


Siniša Petrović

 

Kapap

Siniša Petrović je instruktor drugog nivoa Kapap izraelskog sistema borenja.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Wing Chun Kung Fu: Majstorsko zvanje i instruktor. Redovno drži treninge Wing Chun Kung Fu-a u Beogradu. Kao predavač održao više Wing Chun Kung Fu seminara. Bivši predsednik “Tradicionalnog Wing Chun Kung Fu kluba Beograd” u periodu 1996 - 1997.

Streljaštvo: Završio kurs za rukovanje vatrenim oružjem.

Zaštita trećih lica: Prošao kroz 12 specijalističkih obuka iz oblasti obezbeđenja ljudi i objekata i transporta novca i hartija od vrednosti.

 

Ostalo

Siniša Petrović se borilačkim veštinama bavi preko 20 godina. Pohađao je seminare i usavršavao se u drugim borilačkim veštinama: Brazilska Džiu-Džica (BJJ), Eskrima, Silat, Boks...

Diplomirao na Sportskoj Akademiji na smerovima: Menadžment u sportu i Fitness i sportovi snage. Poseduje šesnaestogodišnje iskustvo u poslovima obezbeđenja. Bio je član interventne ekipe, radio u V.I.P. sektoru. Čuvao više poznatih ličnosti kao i predstavnike RAI TV (Radiotelevisione italiana), nacionalne televizije Republike Italije.

Pored  borilačkih veština već 12 godina se bavi latino-američkim i stadardnim plesovima. Učestvovao je na mnogim takmičenjima gde je osvojio više medalja, 1999 - 2000 god. Bio je  vicešampion države u Argentinskom Tangu.

Kontakt

Telefon: +381 64 12 98 728

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 


Milenko Petrović

 

Kapap

Kapap instruktor drugog nivoa. Vođa BJJ sekcije. Borilačkim veštinama se bavi od 1989. Trenirao je sisteme borenja: Shotokan Karate, Kung Fu i Kik Boks. Glavni trener Cfc kluba Kruševac i ovlašćeni predstavnik CFC i Kapap Krav Maga Srbije za Kruševac i ceo rasinski okrug.

 

Kontakt

Telefon: 062 87 70 717

 

 


  

Jugoslav Suković

 

Kapap

Nosi zvanje instruktora prvog nivoa.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Duži niz godina trenira Mešovite borilačke veštine (MMA) u klubu CFC-JKD.

 

Ostalo

Završio Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

 

 


  

Igor R.

 

Kapap

Nosi zvanje instruktora prvog nivoa.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Duži niz godina trenira Mešovite borilačke veštine (MMA) u klubu CFC-JKD, bavi se filipinskom borilačkom veštinom Eskrima i bavio se boksom.

Međunarodno licencirani Silat instruktor i sudija.

 

Ostalo

Preko deset godina radio kao fitnes instruktor i vodio kondicione pripreme profesionalnih sportista.

Završio Fakultet organizacionih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

 

 


prof. dr Vladimir Pavlović

 

Kapap

Instruktor drugog nivoa Kapap izraelskog sistema borenja.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Aikido: 4. Dan Aikikai Hombu, Tokio. Glavni instruktor Aikido Kluba Beograd i Budo saveza Srbije. U toku svog instruktorskog staža obrazovao više od 15 međunarodnih majstora borilačkih veština. Bivši predstavnik Srbije pri Evropskoj aikido federaciji (EAF - European Aikido Federation), predsednik i generalni sekretar Budo saveza Srbije. Prof. dr Vladimir Pavlović angažovan je i kao član komisije za dodelu međunarodnih aikido zvanja.

 

Ostalo

Prof. dr Vladimir Pavlović, rezervni oficir i viši trener borenja, ima višedecenijsko iskustvo u borilačkim veštinama, koja je sticao učestvujući na većem broju nacionalnih i internacionalnih seminara, kurseva i kampova, a koje su držali vrhunski majstori i instruktori iz: Aikidoa, Kapapa, Đuđucua, Boksa, Krav Mage, Eskrime, MMA, itd. Učestvovao na većem broju prikaza borilačkih veština, a više od 10 godina organizuje i drži medjunarodne i domaće seminare iz tradicionalnih borilačkih veština i samoodbrane.

 

Kontakt

Telefon: +381 62 82 57 102

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


Goran Komazec

 

Kapap

Goran Komazec ima zvanje instruktora drugog nivoa u izraelskom sistemu borenja Kapap.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Aikido: Goran Komazec je internacionalni aikido majstor 4. dan Aikikai-a i glavni instruktor Budo Saveza Srbije. Član je komisije za dodelu internacionalnih aikido zvanja i generalni sekretar Budo Saveza Srbije.

 

Ostalo

Trenirao i učestvovao na seminarima raznih borilačkih veština: MMA, Eskrima, Kapap...

 

Kontakt

Telefon: +381 63 42 22 55

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


Veselin Koprivica

 

Kapap

Veselin Koprivica je instruktor Kapap prvog nivoa.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Kyokushinkai karate: Nosilac crnog pojasa i instruktor.

Zaštita trećih lica: Stekao je sertifikate sa seminara "Izraelski principi V.I.P. zaštite" (I. Iliev - Tim Lider UN); "Counter Terrorism and Protection V.I.P. Principles - Executive Bodyguard" ( Jakić Milorad - Tim Lider za V.I.P. Zaštitu)

 

Ostalo

Veselin Koprivica živi i radi u Novom Sadu. Borilačkim veštinama se bavi preko 30 godina, a poslednjih godina se bavi i V.I.P. zaštitom.

 

 


 

Dejan Minić

 

Kapap

Ranije trenirao Shotokan Karate. Pomoćni trener u CFC klubu Kruševac i glavni trener u CFC klubu Aleksandrovac. Ovlašćeni predstavnik CFC i Kapap Srbije za Aleksandrovac. Kapap instructor 1 nivoa.

 

 

 


mr Dejan Jovanov

 

Kapap

mr Dejan Jovanov nosi zvanje Kapap instruktora prvog nivoa.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Đuđucu: Instruktor.

Karate: Nosilac crnog pojasa i instruktor.

 

Ostalo

Živi i radi u Zrenjaninu.

 

 


Nemanja Đorđević

 

Kapap

Kapap instruktor nivo 1. Rodjen 1987. godine u Kruševcu, borilačkim veštinama počeo da se bavi 1994 godine i to u veštinama Shotokan Karatea i Tae Kwon do-a. Nosilac crnog pojasa 1. dan u Karateu. Posvećen treniranju Kapap i BJJ pri Kapap Savezu Srbije. Višegodisnje iskustvo u radu na poslovima obezbeđenja lica i objekata, kao i licnog obezbeđenja.

 

 

 

 

 


Živko Marković

 

Kapap

Živko Marković poseduje zvanje Kapap instruktora prvog nivoa.

 

 

 

 

 


 

Saša Kubatlija

 

Kapap

 

 


 

Predstavnici za Bosnu i Hercegovinu

 

Slobodan Garić

 

Kapap

 Kapap instruktor prvog nivoa, živi i radi u distriktu Brčko. Duži niz godina se bavi različitim borilačkim veštinama i poseduje višegodišnje instruktorsko iskustvo.

 

Kontakt

Telefon: +387 65 488 290

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Link: https://www.facebook.com/kapap.bih.rs

 


 

 

Predstavnici za Makedoniju

 

Kiril Pašoski

 

Kapap

Kapap instruktor. Kopredstavnik Kapap za Makedoniju sa višegodišnjim iskustvom u borilačkim veštinama.

 


 

Metodij Pašoski

 

Kapap

Kapap instruktor. Kopredstavnik Kapap za Makedoniju sa višegodišnjim iskustvom u borilačkim veštinama.

 


 

Slobodan Garić

 

Kapap

Kapap instruktor prvog nivoa za Brčko distrikt. Predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.

 

Druge borilačke veštine i sistemi borenja

Kyokushinkai: Majstor 2. dan

Kikboks i savate: Instruktor