Kapap sistem borenja se sastoji od učeničkih i instruktorskih nivoa. Važno je napomenuti da u Kapapu ne postoji sistem rangiranja po pojasevima kao što je to slučaj u mnogim tradicionalnim borilačkim veštinama već se sastoji od nivoa.

U Kapap Srbija ima 6 učeničkih i 4 instruktorska nivoa.

Kapap program je sklopljen tako da na svakom nivou obogatite svoje znanje iz prethodnog nivoa u svim oblastima i da progresivno savladavate teorijske i praktične komponente programa vezane za samoodbranu i borenje.

Skoro od samog početka se uvežbava širok repertoar oblasti (borenje praznim rukama, hladnim, tupim i improvizovanim oružjem, samoodbrana od nenaoružanog i naoružanog napadača, borenje u parteru...), pošto mislimo da nije pametno čekati na primer 2 godine da učenik dostigne određeni nivo (rang, pojas) pa da tek onda uči kako da se odbrani ako ga neko napadne nožem.

Mislimo da treba od samog početka pokrivati sve situacije u kojima nam može zatrebati znanje samoodbrane.

Naravno, na početnim nivoima naglasak se stavlja na razvoj osnovnih tehnika, na naprednijim naglasak se stavlja na samoodbranu u parteru i na završnim, predinstruktorskim naglasak se stavlja na rad i odbranu od oružja.

Ideja je da su učenici što pre sposobni da se odbrane od najčešćih tipova napada, ali i da stalno napreduju u borenju i usavršavaju svoje znanje iz svih oblasti kojima se bavimo.

Takođe u Kapapu ne postoji vremenski period koji polaznik mora da provede na određenom nivou već se polaganja za viši nivo vrše kada instruktor proceni da je polaznik spreman za sledeći nivo. Razlog za ovakav sistem napredovanja je što svako za sebe napreduje određenim tempom i ne možemo reći da će svi posle određenog vremenskog perioda biti spremni za sledeći nivo obuke jer je spremnost kao i brzina usvajanja gradiva i savladavanja tehnika potpuno individualna stvar. Neko će naučiti brže a nekome će možda trebati malo više vremena da temeljno savlada sve tehnike. Ključ u Kapap obuci je stvaranje mišićne memorije tako da u situaciji samoodbrane ni ne razmišljate šta morate da uradite da biste se odbranili već da jednostavno odradite ono što ste naučili i što je neophodno da Vam sačuva život. Zato se sve tehnike temeljno izučavaju i zahteva se jasno razumevanje tehnika od strane polaznika pre nego što se pređe na savladavanje naprednije tehnike. Važno je takođe napomenuti i da Kapap ne zahteva dugogodišnje izučavanje tehnika jer su tehnike vrlo jednostavne i kao takve se brzo uče. Posle svega nekoliko treninga polaznik će imati set osnovnih tehnika koje će moći uspešno da primeni u samoodbrani. Neprijatna situacija se može desiti u bilo kom trenutku pa i u toku same obuke te nije zgodno tražiti od učenika da izučavaju samoodbranu duži niz godina pre nego što su u stanju da je uspešno primene u samoodbrani. Zato Kapap ima za cilj što brže osposobljavanje polaznika za samoodbranu.